• Tärkein
  • Uutiset
  • YK saa enimmäkseen positiivisia arvosanoja ihmisiltä ympäri maailmaa

YK saa enimmäkseen positiivisia arvosanoja ihmisiltä ympäri maailmaa

YK: n myönteiset näkemykset ovat vallitsevia monissa maailman maissaMaailman johtajat ja edustajat YK: n 193 jäsenvaltiosta kokoontuvat tällä viikolla järjestön päämajassa New Yorkissa yleiskokouksen 74. istuntoon. Edustajat keskustelevat YK: n peruskirjan keskeisistä kysymyksistä: rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen, ystävällisten suhteiden kehittäminen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Tässä on viisi avainkysymystä siitä, miten ihmiset ympäri maailmaa suhtautuvat YK: hon Pew Research Centerin kevään 2019 Global Attitudes Survey -tulosten perusteella. Nämä havainnot ovat tulosta 34 904 vastaajan kyselystä 32 maassa 13. toukokuuta - 29. elokuuta 2019.

1YK: lla on positiivinen kansainvälinen kuva.Kaikissa 32 tutkitussa maassa mediaani 61%: lla on myönteinen näkemys YK: sta, kun taas vain 26%: n mediaanilla on negatiivinen näkemys. Kolmessa tutkitusta maasta vähintään kahdeksan kymmenestä suhtautuu laitokseen myönteisesti: Filippiinit (86%), Etelä-Korea (82%) ja Ruotsi (80%).

Alueellisesti tuki YK: lle on vahvaa Euroopassa, jossa enemmistö 14: stä 14 tutkitusta maasta on myönteinen. Suurin osa kanadalaisista (69%) ja amerikkalaisista (59%) ilmaisee myös myönteisen mielipiteen.

Vaikka tuki YK: lle on vankka myös monissa tutkituissa Aasian ja Tyynenmeren, Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maissa, huomattavat vähemmistöt arvioivat kansainvälisen elimen kielteisesti tietyissä maissa. Israelissa 65 prosentilla on epäedullinen mielipide YK: sta, mikä on negatiivisin luokitus tutkituista maista. Ja Venäjällä, joka on YK: n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, 43 prosentilla on epäedullinen näkemys järjestöstä. Seitsemässä maassa noin neljännes tai enemmän väestöstä ei ilmaise mielipidettään YK: sta, mukaan lukien 24% venäläisistä.

2 YK: n näkymät ovat pysyneet ajan mittaan melko vakaina monissa maissa. Kuudessa 19 keskuksen tutkimasta 19 maasta vuosina 2007 ja 2019 YK: n näkemykset ovat kasvaneet suotuisammiksi. Esimerkiksi Puolassa 78 prosentilla on nyt myönteinen näkemys, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2007. Kolmessa muussa samoilla vuosina tutkitussa maassa yleisön asenne on muuttunutVähemmänsuotuisa ajan myötä. Näihin maihin kuuluu Venäjä, jossa YK: n myönteiset näkemykset ovat laskeneet 24 prosenttiyksikköä 58 prosentista vuonna 2007 34 prosenttiin vuonna 2019. Yhdeksässä muussa maassa, jotka tutkittiin sekä vuosina 2007 että 2019, ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävää muutosta mielipiteissä .3Kuinka populististen puolueiden tuki liittyy YK: n näkemyksiinNuoremmilla ihmisillä ympäri maailmaa on todennäköisempi myönteinen näkemys YK: sta.19: ssä 32 tutkitusta maasta 18–29-vuotiaat ovat suotuisampia YK: ta kohtaan kuin 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ero on suurin Brasiliassa, jossa noin seitsemän kymmenestä nuoremmasta aikuisesta sanoo olevansa positiivinen näkemys YK: sta ja vain noin neljä kymmenestä 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista. Venäjällä, Indonesiassa, Filippiineillä, Tunisiassa, Brasiliassa ja Meksikossa ikääntyneillä aikuisilla ei todennäköisesti ole mielipidettä YK: sta.

Yhdysvalloissa nuoret aikuiset ovat yleensä olleet vanhempia aikuisia suotuisampia YK: ta kohtaan sen jälkeen, kun keskus esitti kysymyksen ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tänä vuonna 68 prosentilla 18–29-vuotiaista amerikkalaisista on myönteinen näkemys YK: sta, kun vastaava luku on 56 prosenttia. 50-vuotiaista tai sitä vanhemmista 12 prosenttiyksikön ero.

Joidenkin, mutta ei kaikkien, populististen puolueiden kannattajat ovat epäedullisempia YK: ta kohtaan.Kuuden Euroopan populistisen puolueen kannattajat ilmaisevat vähemmän myönteisen YK: n kuin ne, joiden näillä puolueilla on kielteinen mielipide. Esimerkiksi tšekkiläistä ANO 2011 -puoluetta kannattavista 48 prosentilla on myönteinen näkemys YK: sta, kun vastaavista 69 prosenttia puolueita ei kannata.

Puolueellinen ero YK: n näkemyksissä on kasvanut ajan myötä YhdysvalloissaKannattajia ovat viisi muuta populistista puoluettalisäänäkevät todennäköisesti YK: n suotuisasti kuin päinvastaiset. Esimerkiksi 78% Slovakian tavallisten ihmisten ja itsenäisten henkilöiden (OLaNO) puolueesta kannattaa YK: ta, kun taas 61% niistä, jotka eivät tue tätä puoluetta.

On syytä huomata, että monet Tšekin tasavallan (ANO 2011), Unkarin (Jobbik), Alankomaiden (Vapauden puolue) ja Slovakian (OLaNO) populististen puolueiden kannattajat eivät ilmaise lainkaan mielipidettään YK: sta.

5Amerikkalaisten näkemykset YK: sta ovat yleensä pysyneet vakaina, mutta puolueelliset erot ovat kasvaneet vuodesta 2013.YK: sta myönteisesti suhtautuvien demokraattien osuus on yleensä suurempi kuin samaa mieltä olevien republikaanien osuus, mutta puolueellinen kuilu on ollut erityisen suuri vuodesta 2013. Tuona vuonna 72% demokraateista ja 41% republikaaneista ilmaisi myönteinen näkymä - ero 31 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna demokraatit ovat 41 pistettä todennäköisemmin kuin republikaanit näkevät YK: n myönteisesti (77% vs. 36%). Niiden republikaanien osuus, joilla on tällä hetkellä myönteinen näkemys YK: sta, on alimmillaan lähes 30 vuoden Pew Research Center -tutkimuksissa.

Korjaus (24. syyskuuta 2019): Tämä viesti on päivitetty kuvaamalla asianmukaisesti venäläisten näkemyksiä YK: sta ja oikeista globaaleista mediaaneista YK: n myönteisten ja kielteisten näkemysten suhteen.

Huomaa: Katso täydelliset ylälinjan tulokset ja menetelmät.

Facebook   twitter