• Tärkein
  • Politiikka
  • Useimmat sanovat, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä homoseksuaalisuus

Useimmat sanovat, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä homoseksuaalisuus

Vaikka yleisö on erimielinen samaa sukupuolta olevien avioliittojen suhteen, suurin osa amerikkalaisista (58%) sanoo, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä homoseksuaalisuuden pikemminkin kuin lannistaa.

Erityisesti nuorempien ihmisten keskuudessa on laaja tuki homoseksuaalisuuden yhteiskunnalliselle hyväksymiselle. Yli kuusi kymmenestä (63%) alle 50-69% alle 30-vuotiaista sanoo, että homoseksuaalisuus tulisi hyväksyä. Paljon vähemmän 50-vuotiaista (52%) kannattaa homoseksuaalisuuden yhteiskunnallista hyväksymistä.

Nämä ovat viimeisimmän, 4. toukokuuta 2011 julkaistun Pew Research Center -politiikkatyyppitutkimuksen havainnot. Tämän vuoden helmi- ja maaliskuussa tehty kysely osoitti, että homoavioliittojen vastustaminen on edelleen vähenemässä. Tällä hetkellä 45% kannattaa homojen ja lesbojen sallimista mennä naimisiin laillisesti, kun taas 46% vastustaa. Kaksi vuotta sitten, huhtikuussa 2009, 35% kannatti samaa sukupuolta olevien avioliittoa, kun taas 54% vastusti sitä. Homoavioliittojen vastustaminen on laskenut 19 prosenttiyksikköä (65 prosentista) vuodesta 1996. (Katso lisätietoja samaa sukupuolta olevien avioliittojen julkisten näkemysten muuttamisesta Pew Research Centerin raportista 3. maaliskuuta 2011ja 6. lokakuuta 2010.)

Poliittisessa typologiatutkimuksessa havaittiin myös negatiivisten näkemysten vähenemistä lapset kasvavien homojen ja lesbojen kasvavasta määrästä. Nykyään 35% sanoo, että enemmän homo-vanhempia on haittaa yhteiskunnalle, 14% pitää tätä suuntausta myönteisenä, kun taas 48% sanoo, että sillä ei ole paljon eroa. Neljä vuotta sitten 50% suhtautui tähän suuntaukseen kielteisesti, 11% sanoi sen olevan hyvä asia ja 34% sanoi, ettei sillä ollut merkitystä.

Homokysymykset ovat edelleen poliittisesti erimielisiä

Suurin osa väestöryhmistä sanoo, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä homoseksuaalisuus. Mutta tämän toimenpiteen mielipiteissä on suuria poliittisia ja uskonnollisia eroja. Kaksi kolmasosaa demokraateista (67%) ja 63% riippumattomista sanoo, että homoseksuaalisuus olisi hyväksyttävä, kun taas republikaanit ovat 40%.

Uskonnollisista ryhmistä merkittävä enemmistö uskonnollisesti kuulumattomista (79%), valkoisista katolilaisista (66%) ja valkoisten päälinjan protestanteista (65%) sanoo, että homoseksuaalisuus olisi hyväksyttävä. Kuitenkin vain 29% valkoisista evankelistisista protestanteista on samaa mieltä, kun taas yli kaksinkertainen määrä (63%) sanoo, että yhteiskunnan tulisi estää homoseksuaalisuutta.Sukupuoli- ja rotueroja on myös: enemmän naisia ​​kuin miehiä kannattaa homoseksuaalisuuden yhteiskunnallista hyväksymistä (64% vs. 52%). Latinalaisamerikkalaiset (64%) ja valkoiset (58%) tukevat tätä enemmän kuin afrikkalaiset amerikkalaiset (49%).

Homo-vanhemmuus suhtautui vähemmän negatiivisesti

Vuodesta 2007 lähtien prosenttiosuus, jonka mukaan lapsi kasvavien homoparien määrä on huono asia, on pudonnut 50 prosentista 35 prosenttiin. Osuus, joka suhtautuu myönteisesti tähän suuntaukseen, on muuttunut hyvin vähän (silloin 11%, tänään 14%). Pikemminkin prosenttiosuus on kasvanut merkittävästi sanoen, että sillä ei ole paljon eroa (34% vuonna 2007, 48% tänään).

Vaikka homojen vanhemmuudesta on edelleen huomattavia puolueellisia eroja, negatiiviset näkemykset ovat yleisesti laskeneet. Helmikuussa 2007 70% republikaaneista sanoi, että enemmän homoja ja lesboja kasvattavia lapsia oli huono asia yhteiskunnalle. Nykyään 53% republikaaneista ilmaisee tämän näkemyksen, kun taas melkein yhtä monien mielestä joko sillä ei ole paljon eroa (42%) tai se on hyvä asia (4%). Vain 30% itsenäisistä ja 28% demokraateista pitää suuntausta kohti enemmän homo-vanhempia huonona asiana, kun se laski neljä vuotta sitten 41%: sta ja 39%: sta.

Afrikkalaisten amerikkalaisten osuus, joka suhtautuu negatiivisesti tähän suuntaukseen, on muuttunut vähän vuodesta 2007; 45% sanoo nyt, että enemmän homo-vanhempia on huono asia yhteiskunnalle, mikä on vähän muuttunut neljä vuotta sitten (52%). Negatiiviset näkemykset valkoisten ja latinalaisamerikkalaisten keskuudessa ovat laskeneet 17 pistettä ja 14 pistettä, vastaavasti.

Homokysymykset ja poliittinen typologia

Poliittisen typologian mukaan homoseksuaalisuuteen ja homojen oikeuksiin liittyvät kysymykset ovat erimielisempiä demokraattisten ydinryhmien kuin GOP-ryhmien välillä.

Tyyppisten demokraattisten ryhmien joukossa ylivoimainen prosentti kiinteistä liberaaleista (92%) sanoo, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä homoseksuaalisuus; melkein yhtä moni (85%) kannattaa homoavioliittoja. Vakaa liberaali on valkoista, hyvin koulutettua ja vähemmän uskonnollista kuin useimmat muut typologiset ryhmät. (Yksityiskohtaiset kuvaukset kaikista yhdeksästä typologiaryhmästä, katso 'Typologiaryhmän profiilit').

Sitä vastoin kaksi muuta demokraattista ryhmää - kovapuristetut demokraatit ja uudet koalitioidemokraatit, jotka ovat paljon uskonnollisempia ja vähemmän koulutettuja kuin puolueettomat liberaalit - ovat eri mieltä siitä, pitäisikö homoseksuaalisuuden hyväksyä vai estää. Ja vain noin kolmasosa kustakin ryhmästä kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoa (32% kovapuristetuista demokraateista, 34% uusista koalitiodemokraateista).

Molemmat republikaanien ydinryhmät - voimakkaat konservatiivit ja Main Streetin republikaanit - ovat erittäin uskonnollisia; 91% Main Streetin republikaaneista ja 90% konservatiivisten konservatiivien mielestä uskonto on henkilökohtaisesti erittäin tärkeä asia. Molemmissa ryhmissä suuri enemmistö sanoo, että homoseksuaalisuutta tulisi estää ja vastustaa homoavioliittoja.

Kolme itsenäistä ryhmää eroavat toisistaan ​​suuresti sen suhteen, pitäisikö homoseksuaalisuuden hyväksyä ja onko samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillista. Republikaanien suuntaiset libertaristit suhtautuvat taloudellisiin kysymyksiin varovasti konservatiivisesti, vaikkakin paljon liberaalimmin sosiaalisiin kysymyksiin. Täysin 71% sanoo, että homoseksuaalisuus on hyväksyttävä, vaikka paljon vähemmän (43%) kannattaa homoavioliittoja. Tyytymättömät, toinen GOP-suuntainen ryhmä, ovat erittäin uskonnollisia ja ilmaisevat konservatiivisia näkemyksiä sosiaalisista kysymyksistä. Vain noin puolet (48%) sanoo, että homoseksuaalisuus on hyväksyttävä, ja vain 34% kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

Demokratistiset postmodernit ovat nuoria, hyvin koulutettuja eivätkä kovin uskonnollisia. Postmodernit ajattelevat ylivoimaisesti, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä homoseksuaalisuus (91% sanoo tämän) ja tukea samaa sukupuolta olevien avioliittoa (80%).

Tyyppiryhmien välillä on samanlaisia ​​eroja mielipiteissä enemmän homoja ja lesboja kasvattavista lapsista. Vaikka 40% solidaarisista liberaaleista pitää tätä suuntausta yhteiskunnan hyvänä, vain 9% kovapuristetuista demokraateista ja 10% uusista koalitiodemokraateista on samaa mieltä.

Suurin osa republikaanien kahdesta ydinryhmästä ilmaisee negatiivisen näkemyksen enemmän homoja ja lesboja kasvattavista lapsista: 71% Staunch-konservatiiveista sanoo, että tämä on haitaksi yhteiskunnalle, samoin kuin 56% Main Streetin republikaaneista.

Mutta mielipiteet ovat sekaisin kahden GOP-suuntaisen itsenäisen ryhmän välillä: Alle puolet tyytymättömistä (40%) ja libertaristit (28%) pitävät tätä suuntausta kielteisenä; 59% libertarialaisista ja 49% tyytymättömistä sanoo, että sillä ei ole paljon eroa.

Noin kaksi kolmasosaa postmodernisteista (66%) sanoo, että lapsia kasvavien homojen ja lesbojen lisääntyvällä määrällä ei ole paljon eroa; vähemmän (20%) sanoo, että tämä on positiivinen suuntaus yhteiskunnalle, kun taas vain 9% sanoo, että se on huono asia.

Facebook   twitter