• Tärkein
  • Uutiset
  • Tutkimus: Uskonnolliset ihmiset hylkäävät todennäköisemmin ajatuksen siitä, että elämällä ei ole tarkoitusta

Tutkimus: Uskonnolliset ihmiset hylkäävät todennäköisemmin ajatuksen siitä, että elämällä ei ole tarkoitusta

FT_uskonto-tarkoitus 3Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että uskonnolliset ihmiset ovat onnellisempia elämässä. Nyt uusi tutkimus on todennut, että ne, jotka uskovat Jumalaan ilman epäilyksiä, ovat todennäköisesti vahvasti eri mieltä ajatuksesta, että elämällä ei ole merkitystä.

Stephen Cranney Pennsylvanian yliopiston populaatiotutkimuskeskuksesta teki äskettäin ensimmäisen suuren mittakaavan tutkimuksen, joka testaa empiirisesti jumalanuskon ja elämän tarkoituksen tunteen välistä yhteyttä.

FT_uskonto-onnellisuusKyselyyn vastanneet, jotka sanoivat uskovansa Jumalaan epäilemättä, olivat eri mieltä myös voimakkaimmin (61%) lausunnosta 'Mielestäni elämällä ei ole mitään tarkoitusta'. Ne, jotka sanoivat olevansa varmoja siitä, etteivät usko Jumalaan tai jotka ilmaisivat enemmän epävarmuutta uskostaan, hylkäsivät vähemmän kuin vahvat uskovat väitteen, jonka mukaan elämällä ei ole tarkoitusta. (Vain 49% sanoi olevansa täysin eri mieltä). Epävarmojen ja Jumalaan uskomattomien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

Uskovia ja ei-uskovia yhdistettynä suurin osa kaikista vastaajista oli täysin eri mieltä (56%) tai eri mieltä (36%) siitä, että elämä ei palvele tarkoitusta, ja vain 3% sanoi olevansa samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä.

Pew Research Center -tutkimuksen tuoreimmat tiedot onnesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta osoittavat, että uskonnolliset ihmiset ovat kaiken kaikkiaan onnellisempia kuin uskonnottomat.

Aikuiset, jotka kävivät uskonnollisissa palveluissa kerran viikossa tai useammin, ilmoittivat huomattavasti todennäköisemmin tuntevansa olevansa 'hyvin onnellisia' (36%) kuin ne, jotka käyvät harvoin tai ei koskaan (23%), ja vähemmän todennäköisesti sanoneet olevansa 'melko onnellisia' ( 46% vs. 55%) tai 'ei liian onnellinen' (13% vs. 19%). Ne, jotka käyvät palveluissa useammin kuin kerran viikossa, ovat kaikista onnellisimpia, ja 43% ilmoitti olevansa 'erittäin onnellisia'.Facebook   twitter