• Tärkein
  • Uutiset
  • Syntyvyys on myöhässä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta halu lapsiin ei

Syntyvyys on myöhässä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta halu lapsiin ei

Ihanteellinen perhekoko Euroopassa, YhdysvalloissaMonissa kehittyneissä maissa keskimääräinen lasten määrä, joka naisella on elämässään, on nyt alle kaksi, mikä on alle arvioitu hedelmällisyys, joka sukupolvelle tarvitaan 'korvaamaan itsensä. Vaikka monet tekijät ajavat sitä, mitä jotkut pitävät 'vauvan rintakuvana' Euroopassa ja vähemmässä määrin Yhdysvalloissa, lasten halu ei ole heidän joukossaan.

Vuoden 2011 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 87 prosenttia naisista 27 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa ilmoitti, että ihanteellinen perhekoko heille on kaksi tai useampia lapsia. Noin 57% sanoi, että kaksi on ihanteellinen, ja lisäksi 30% sanoi, että kolme tai enemmän on ihanteellinen. Nämä luvut perustuvat 92 prosenttiin vastaajista, jotka antoivat numeerisen ihanteen; loput sanoivat, että 'numeroa ei ole, se riippuu' tai 'ei tiedä'. Noin 87% etusijalla olevista EU: n miehistä ilmoitti myös, että heidän omassa ihanteellisessa perheessään olisi kaksi tai useampia lapsia.

Mutta mitä tulee hedelmällisyyteen, todellisuus ei usein sovi yhteen ihanteellisen kanssa. EU: n 40–54-vuotiaista naisista kolmasosa ilmoitti, että lasten määrä on heitäitse asiassaon pienempi kuin heidän henkilökohtainen ihanteensa. Tämä ero ihanteellisessa ja todellisessa hedelmällisyydessä vaihtelee huomattavasti maittain. Tanskassa täysin 45% 40--54-vuotiaista naisista ilmoitti, että heidän todellinen hedelmällisyytensä on alhaisempi kuin heidän ihanteellinen hedelmällisyytensä, kun taas taajuuksien toisessa päässä Bulgariassa vain 18% naisista lähellä syntymävuotensa loppua ilmoitti, että lasten määrä on pienempi kuin heidän ihanteellinen.

Eurooppalaiset haluavat vähintään kaksi lasta

Täysin kuusi kymmenestä EU: n naisesta lähellä syntymävuotensa loppua ilmoitti, että heillä on määrä lapsia, joita he pitävät ihanteellisina, ja alle joka kymmenes ilmoitti, että heidän lastensa määrä on suurempi kuin heidän ihanteellinen.

(40--54-vuotiaiden naisten todellisen ja ihanteellisen hedelmällisyyden vertaaminen on lähempänä 'omenat omenaan' -vertailua kuin todellisen ja ihanteellisen hedelmällisyyden vertaaminen kaikkien naisten keskuudessa. Tämä johtuu siitä, että naiset, jotka ovat lähellä syntymävuotensa loppua, ovat todennäköisesti on jo saavuttanut elinikäisen hedelmällisyytensä, kun taas monilla nuoremmilla naisilla on enemmän lapsia.)Vaikka Yhdysvallat on ollut jonkin verran immuuni matalille hedelmällisyysasteille, jotka ovat herättäneet huolta Euroopassa, Yhdysvaltain todellinen hedelmällisyys taipumus laskea alle ihanteellisen. Noin 52% amerikkalaisista naisista (jotka antoivat numeeriset vastaukset) sanoi, että heidän ihannettaan on kaksi lasta, ja lisäksi 44% sanoi, että kolme tai useampi lapsi on heidän ihanne. (Vaikka 86% naisista antoi numeerisia vastauksia tähän kysymykseen, 14% ilmoitti, että ihanteellinen perhekoko oli 'niin monta kuin (joku) haluaa'.) Mutta 40 prosentilla yhdysvaltalaisista naisista, jotka ovat lähellä syntymävuotensa loppua, on vähemmän lapsia kuin niiden ihanteellinen.

Nämä Yhdysvaltain tulokset perustuvat yleisen sosiaalitutkimuksen 2006–2008 tietoihin, joissa kysytään yleisempi kysymys kuin EU: ssa: ”Mikä on mielestänne ihanteellinen lasten määrä perheelle”? Analyysien mukaan tämä 'yleinen ihanteellinen' kysymys saa aikaan samanlaisia ​​tuloksia kuin EU: ssa esitetty 'henkilökohtainen ihanne' -kysymys, mutta siitä huolimatta on noudatettava varovaisuutta verrattaessa Yhdysvaltoja ja EU: ta näihin hieman erilaisiin ihanteellisen hedelmällisyyden mittareihin.

Joten mikä ajaa tätä kuilua ihanteellisen ja todellisen perhekoon välillä? Tähän voi vaikuttaa muun muassa viivästykset synnytyksessä, jotka voivat johtua koulutustason noususta tai sopivan kumppanin puutteesta. Hedelmällisyyden aloittaminen myöhemmässä iässä tarkoittaa, että naisella on vähemmän vuosia täyttää hedelmällisyysideoitansa, ja se lisää ikään liittyvän hedelmättömyyden riskiä.

Sitten on suoria taloudellisia tekijöitä, jotka ovat riittäviä mahdollisen vanhemman tauon antamiseksi. Vaikka monet Euroopan maat tarjoavat enemmän taloudellista apua vanhempainloman ja muiden tukien kautta vanhemmille kuin Yhdysvalloissa, lasten kasvattaminen on silti kallista. Molemmissa paikoissa syntyvyys näyttää liittyvän taloudelliseen hyvinvointiin, lisääntynyt hedelmällisyys taloudellisina aikoina ja alhaisempi tuottavuus taantumissa.

On myös tärkeää huomata, että Eurobarometrin määrittelemä todellinen hedelmällisyys ei sisällä adoptoituneita lapsia eikä lapsia, ja pienellä osalla naisia ​​syntymävuoden päättyessä saattaa silti olla toinen lapsi.

Facebook   twitter