Sisällissota: Mikä on nimessä?

kirjoittanut Scott Keeter

Enimmäkseen vain sisäpiiriläisten välinen keskustelu siitä, onko Irak sisällissodan tilassa, puhkesi avoimeksi viime viikolla, kun kaksi suurta uutisjärjestöä ilmoitti jatkossa kutsuvansa konfliktia sisällissodaksi. Pew Research Centerin syyskuussa tekemän kyselyn mukaan suuri osa yleisöstä oli jo päässyt tähän johtopäätökseen. 50–37%: n marginaalilla enemmän amerikkalaisia ​​sanoi, että Irakissa nykyinen väkivalta oli enimmäkseen sisällissota kuin sanottiin enimmäkseen Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin kohdistuvaan kapinaan.

KuvaSilti - ainakin kuten tämän vuoden alkusyksystä kirjattiin - usko, että konflikti on sisällissota, ei automaattisesti johda Yhdysvaltojen roolin vastustamiseen Irakissa. Kyselyn analyysin mukaan sekä ne, jotka uskovat sisällissodan olevan käynnissä, että ne, jotka uskovat, että konflikti on enimmäkseen kapinallinen, jakautuvat tasaisesti kysymykseen siitä, pitäisikö Yhdysvaltojen pitää joukkonsa Irakissa. (Niistä, jotka näkevät sisällissodan, 47% päättää pitää joukot Irakissa, kun taas 50% niistä, jotka näkevät enimmäkseen kapinaa.)

Vastaavasti usko sisällissodan aloittamiseen ei ole ristiriidassa sen kanssa, että joukkojen vetäytymiselle olisi vahvistettava aikataulu (noin puolet kustakin ryhmästä kannattaa aikataulua). Näiden kahden ryhmän välillä ei myöskään havaita merkittäviä eroja siitä, kuinka hyvin Yhdysvaltain sotilaalliset toimet Irakissa menevät (50% sisällissodaksi pitäneistä sanoo, että se ei mene hyvin, verrattuna 44 prosenttiin niistä, jotka pitävät sitä ensisijaisesti kapinallisista) vai siitä, onko se auttanut vai vahingoittanut terrorismia vastaan ​​käytävää sotaa (40% entisestä ryhmästä valitsee 'apua' ja 46% jälkimmäisestä ryhmästä).

Kahden ryhmän välillä ilmenee joitain merkittäviä eroja. Ne, jotka uskovat, että konflikti on sisällissota, sanovat esimerkiksi 10 prosenttiyksikköä todennäköisemmin, että Yhdysvallat teki väärän päätöksen käytettäessä sotilaallista voimaa ensinnäkin (48%, kun vastaavien mielestä 38% sota on kapina). Ja ne, joiden mielestä konflikti on kapinallinen, ovat hieman optimistisempia siitä, että Yhdysvallat saavuttaa lopulta tavoitteensa Irakissa (64% sanoo tämän) kuin ne, joiden mielestä sisällissota on meneillään (54%). Silti enemmistö molemmista ryhmistä ilmaisee ainakin jonkin verran optimismia lopputulokseen.

KuvaJa vaikka republikaanien ja demokraattien näkemykset sodan monista näkökohdista ovat hyvin erilaiset, he eroavat suhteellisen vähän siitä, miten konflikti voidaan parhaiten kuvata. Hieman yli puolet demokraateista (51%) sanoo, että kyseessä on enimmäkseen sisällissota, kun taas republikaaneista 47% on samaa mieltä. 53% riippumattomista kuvailee sitä sisällissodaksi.Tämän perusteella voidaan päätellä, että - ainakin ennen kuin käytiin suuri keskustelu siitä, mitä kutsua sille -, muu kuin käsitys Irakin konfliktin luonteesta ajoi yleistä mielipidettä päätöksestä mennä sotaan ja mitä tehdä nyt.

Facebook   twitter