• Tärkein
  • Uutiset
  • Saman sukupuolen avioliitto: Laillisten ammattiliittojen uudelleenmäärittely ympäri maailmaa

Saman sukupuolen avioliitto: Laillisten ammattiliittojen uudelleenmäärittely ympäri maailmaa

esittelijä Hope Lozano-Bielat ja vanhempi tutkija David Masci

Monissa maissa ympäri maailmaa homo- ja lesboparit etsivät oikeutta mennä naimisiin tai solmia muita laillisesti tunnustettuja kotimaisia ​​kumppanuuksia. Avioliiton oikeudellinen määritelmä on vaihteleva, etenkin kehittyneissä maissa, kun hallitukset tutkivat uudelleen sitä, mikä kauan näytti olevan vakiintunut siviililainsäädännön osa.

Julkinen mielipide

Vuonna 2007 julkaistussa Pew Research Center -tutkimuksessa todettiin, että vaikka suurin osa amerikkalaisista (55%) vastustaa samaa sukupuolta olevien avioliittoa, huomattava vähemmistö (37%) kannattaa sitä, mutta luvut ovat vaihdelleet vain hiukan vuodesta 2001. Vuoden 2006 Pew-tutkimuksen mukaan myös suurin osa amerikkalaisista (54%) kannattaa siviililiittojen sallimista, kun se vuonna 2003 oli 45%.

KuvaLähde: Pew Research Center, Poliittisten arvojen ja ydinasenteiden suuntaukset: 1987-2007, 22. maaliskuuta 2007Lähde: Pew Research Center, Pragmaattiset amerikkalaiset liberaali ja konservatiivinen sosiaalisissa kysymyksissä, 3. elokuuta 2006

Euroopan komission vuonna 2006 julkaiseman tutkimuksen mukaan monet Euroopan unionissa (49%) vastustavat homoavioliittoja. Silti, kuten Yhdysvalloissa, yleisö on edelleen jakautunut, ja 44% kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Hyväksyntäasteet vaihtelevat suuresti eri maissa. Esimerkiksi sosiaalisesti edistyneessä Hollannissa 82% kaikista aikuisista kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimista; voimakkaasti roomalaiskatolisessa Puolassa vain 17% aikuisista tukee homoavioliittoja.

'Homoseksuaalinen avioliitto tulisi sallia kaikkialla Euroopassa ...''Hyväksy' -prosentti

Lähde: Euroopan komissio, Eurobarometri 66, Julkinen mielipide Euroopan unionissa, joulukuu 2006

Vaikka julkinen keskustelu keskittyy monissa maissa samaa sukupuolta olevien liittojen lailliseen tunnustamiseen, muualla maailmassa kysymys on itse homoseksuaalisuuden hyväksyttävyys. Vuonna 2002 julkaistussa Pew Global Attitudes -tutkimuksessa todettiin, että suuri enemmistö tutkituista Afrikan ja Lähi-idän maista kyselyyn osallistuneista ei pidä homoseksuaalisuutta sosiaalisesti hyväksyttävänä elämäntapana. Pew Forum on Religion & Public Life -tapahtuman vuoden 2006 raportissa todettiin vastaavasti, että tutkituissa afrikkalaisissa ja aasialaisissa maissa, kuten Nigeriassa ja Etelä-Koreassa, ainakin puolet kyselyyn osallistuneista väittää, että homoseksuaalisuutta ei voida koskaan perustella.

Saman sukupuolen avioliitto ajan myötä

Laillisten oikeuksien laajentaminen samaa sukupuolta oleville pariskunnille alkoi vuonna 1989, kun Tanska loi 'rekisteröidyt parisuhteet', jotka laajensivat omaisuus- ja perintöoikeuksia samaa sukupuolta oleville pariskunnille. Tämä merkitsi ensimmäistä kertaa, kun kansallinen hallitus takasi homo- ja lesbotaloudille paitsi suojan häirinnältä myös eräitä laillisia oikeuksia, joita heteroseksuaaliset avioparit pitivät jo kauan. Norja ryhtyi vastaaviin toimiin vuonna 1993, sen jälkeen Ruotsi vuonna 1995 ja Islanti vuonna 1996; muut Euroopan maat seurasivat esimerkkiä seuraavina vuosina. Muut kansat Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa ja muualla laajensivat samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia sallimalla oikeudelliset asemat, jotka antoivat pariskunnille lailliset oikeudet käyttämättä termiä 'avioliitto', kuten siviililiitot, parisuhteet tai kotisuhteet.

Alankomaat laillisti ensimmäisenä samaa sukupuolta olevien avioliitot. Joulukuussa 2000 Alankomaiden parlamentti antoi lain, joka antoi samaa sukupuolta oleville pariskunnille oikeuden mennä naimisiin, avioeroon ja adoptoida lapsia. Amsterdamin pormestari toimi 1. huhtikuuta 2001 neljän ensimmäisen naimisissa olevan homoparin seremonioissa. Seuraavien kuuden vuoden aikana Belgia (2003), Espanja (2005), Kanada (2005) ja Etelä-Afrikka (2006) ovat seuranneet Alankomaiden johtoasemaa ja laillistaneet samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Vuonna 1998 Yhdysvaltain kongressi hyväksyi Defence of Marriage Act -lain, jossa avioliitto määriteltiin miehen ja naisen liittona liittovaltion laissa. Perussäännössä todettiin myös, että valtioita ei vaadita tunnustamaan muissa valtioissa solmittuja samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Vuonna 2004 Massachusettsista tuli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valtio, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot ja vain osavaltioiden asukkaille. Connecticut, New Jersey ja Vermont tunnustavat siviililiitot, ja New Hampshire tekee sen vuodesta 2008 alkaen. Tuomioistuimen päätökset saman sukupuolen avioliiton epäämisen perustuslaillisuudesta odotetaan tänä vuonna Kaliforniassa, Connecticutissa ja Marylandissa.

Uusi sukupuoli-suhteita koskeva lainsäädäntö otetaan käyttöön jossain päin maailmaa melkein joka kuukausi. Marraskuussa 2006 Mexico Citystä tuli ensimmäinen Meksikon aluehallituksista, joka tunnusti samaa sukupuolta edustavat kansalaisjärjestöt. Samassa kuussa Israel, joka on tarjonnut homoseksuaaleille yleisen oikeuden avioliittoja vuodesta 1994, tunnusti laillisesti muissa maissa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot Israelissa täysiavioliittona. Uruguayssa parlamentti keskustelee, sallitaanko vähintään viiden vuoden ajan yhdessä asuneiden samaa sukupuolta olevien pariskuntien siviililiitot.

Epäilemättä näihin ja muihin keskusteluihin ovat vaikuttaneet maat, jotka ovat jo antaneet samaa sukupuolta oleville pariskunnille oikeuden mennä naimisiin. Seuraava on lyhyt yhteenveto saman sukupuolen avioliittojen historiasta ja politiikasta sekä julkisesta reaktiosta niihin viiteen valtioon, jotka tällä hetkellä sallivat tämän käytännön.

Alankomaat

Alankomaiden parlamentti hyväksyi merkittävän lakiesityksen, jossa laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot vuonna 2000 karkeasti kolmesta yhteen -marginaalilla. Lainsäädäntö muutti yhden lauseen siviiliavioliittolakissa, joka kuuluu nyt seuraavasti: 'Avioliiton voi solmia kaksi eri tai samaa sukupuolta olevaa ihmistä'.

Ainoa oppositioparlamentti tuli kristillisdemokraattisesta puolueesta, joka ei tuolloin ollut osa hallituskoalitiota. Lain tultua voimaan Alankomaiden protestanttinen kirkko, joka edustaa noin 12% maan väestöstä, ilmoitti, että yksittäiset seurakunnat voisivat päättää, pitäisikö heidän järjestää samaa sukupuolta olevia seremonioita. Vaikka muslimi- ja konservatiiviset kristilliset ryhmät vastustavat edelleen lainsäädäntöä, samoin kuin itse homoseksuaalisuuden käytäntö, Hollannin yleisö hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot laajalti, ja monille se ei ole pakollista.

Noin 2400 samaa sukupuolta olevaa pariskuntaa meni naimisiin Alankomaissa yhdeksän kuukauden kuluessa avioliittolain voimaantulosta hallituksen tietojen mukaan. Siitä lähtien samaa sukupuolta olevien avioliittojen määrä on vähentynyt vuosittain 1800: sta vuonna 2002 1100: een vuonna 2005.

Belgia

Belgian parlamentti tarjosi vuodesta 1998 lähtien rajoitettuja oikeuksia samaa sukupuolta oleville pariskunnille luomalla rekisteröityjä parisuhteita. Samaa sukupuolta olevat pariskunnat voivat rekisteröityä kaupungin virkailijaan ja muodollisesti ottaa yhteisen vastuun kotitaloudesta. Viisi vuotta myöhemmin, tammikuussa 2003, parlamentti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot, mikä antoi homo- ja lesbopareille samat vero- ja perintöoikeudet kuin heteroseksuaaliparit.

Laki sai tukea sekä flaaminkielisestä pohjoisesta että ranskankielisestä etelästä, ja se aiheutti yllättävän vähän kiistoja eri puolilla maata. Pitkään hallitseva kristillisdemokraattinen puolue, joka on perinteisesti liittoutunut roomalaiskatolisen kirkon kanssa, ei ollut vallassa, kun parlamentti hyväksyi toimenpiteen. laillista. Näitä säännöksiä laajennettiin vuonna 2004 kuitenkin kaikkien samaa sukupuolta olevien avioliittojen tunnustamiseksi niin kauan kuin yksi pariskunnan jäsenistä oli asunut Belgiassa vähintään kolme kuukautta. Vuonna 2006 parlamentti myönsi samaa sukupuolta oleville kumppaneille oikeuden adoptoida lapsia.

Melkein 2500 samaa sukupuolta olevaa pariskuntaa oli naimisissa Belgiassa heinäkuun 2005 alussa.

Espanja

Tiiviisti jakautunut parlamentti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot vuonna 2005, mikä takaa samat oikeudet kaikille aviopareille sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Uusi toimenpide lisäsi nykyiseen avioliittolakiin lyhyen, suhteellisen yksinkertaisen kielen: 'Avioliitolla on samat vaatimukset ja tulokset, kun kaksi sopimusta tekevää ihmistä ovat samaa sukupuolta tai eri sukupuolta.'

Vatikaanin virkamiehet ja Espanjan piispakonferenssi kritisoivat voimakkaasti lakia, ja suuri, kilpaileva väkijoukko osoitti Madridissa toimenpiteen puolesta ja sitä vastaan. Lain tultua voimaan maan perustuslakituomioistuin hylkäsi kahden kuntatuomarin tuomarit, jotka olivat kieltäytyneet avioliittoluvista samaa sukupuolta oleville pariskunnille. Ylemmän oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että alemman oikeusasteen tuomareilla ei ollut oikeudellista kykyä nostaa kantetta.

- tutkimuksen mukaanOpina-instituutti, yksityinen äänestysorganisaatio, päivää ennen lakiesityksen hyväksymistä noin 62% kansalaisista kannatti lainsäädäntöä. Yhdeksän kuukautta myöhemmin toinen kysely osoitti, että 61% yleisöstä kannatti toimenpidettä.

Noin 1 000 samaa sukupuolta olevaa pariskuntaa oli naimisissa Espanjassa maaliskuuhun 2006 mennessä. Ensimmäinen samaa sukupuolta oleva avioero myönnettiin kesäkuussa 2006.

Kanada

Saman sukupuolen parit saivat suurimman osan avioliiton oikeudellisista eduista vuonna 1999, jolloin liittovaltion ja provinssien hallitukset laajensivat 'common law' -avioliitot homo- ja lesbopareihin. Vuonna 2003 alkaneiden oikeustapausten myötä samaa sukupuolta olevien avioliitoista tuli vähitellen laillista yhdeksässä maan 13 provinssista. Vuonna 2005 parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka teki samaa sukupuolta olevien avioliitosta laillisen koko maassa. Vuonna 2006 lainsäätäjät kukistivat hallitsevan konservatiivipuolueen pyrkimykset harkita asiaa uudelleen, jättäen lain muuttumattomaksi.

Kolme kuukautta ennen parlamentin toimintaa vuonna 2005 tehdyssä kanadalaisessa Broadcasting Corporation -tutkimuksessa todettiin, että 52% kanadalaisista vastusti lainsäädäntöä. Kuukauden kuluttua lain antamisesta 55% kannatti sen pitämistä kirjoissa. Tämä luku oli 58 prosenttia joulukuussa 2006.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikan parlamentti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot marraskuussa 2006, vuosi sen jälkeen, kun maan korkein oikeus päätti, että voimassa olevat, tiukempia avioliittolakeja rikottiin perustuslain takaamia yhtäläisiä oikeuksia. Uusi toimenpide hyväksyttiin yli viisi vastustajaa vastaan, ja tukea saivat sekä hallitseva Afrikan kansalliskongressi että pääoppositiopuolue, demokraattinen liitto. Zulun kansan perinteinen hallitsija, jonka osuus maan väestöstä on noin viidesosa, väittää, että homoseksuaalisuus on moraalisesti väärin.

Laki sallii uskonnollisten instituutioiden ja siviilivirkailijoiden kieltäytyä pitämästä samaa sukupuolta olevien avioliittojen seremonioita. Säännös, jonka kriitikot väittävät rikkovan perustuslain mukaisia ​​samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia.

Lisätietoja uskonnon ja julkisen elämän yhteyksistä on osoitteessa pewforum.org

Facebook   twitter