• Tärkein
  • Politiikka
  • Osa 3: Äänestäjät ja ei-äänestäjät eroavat toisistaan ​​keskeisissä politiikoissa

Osa 3: Äänestäjät ja ei-äänestäjät eroavat toisistaan ​​keskeisissä politiikoissa

Tänä vuonna republikaanikampanjoiden pääteema koko maassa oli lupaus vähentää hallituksen kokoa ja ulottuvuutta. Kyselyn mukaan suurin osa äänestäjistä on samaa mieltä tämän mielipiteen kanssa, mutta vähemmän yksimielisyyttä republikaanien asialistan tietyistä näkökohdista. Lisäksi äänestäjien ja ei-äänestäjien näkemykset eroavat toisistaan ​​merkittävästi, ja äänestäjät ilmaisevat enemmän tukea hallituksen toimille.

Suurin osa kyselyyn osallistuneista äänestäjistä (56%) on samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan hallitus tekee liian monia asioita, jotka on jätetty paremmin yrityksille ja yksityishenkilöille, kun taas vain 38% sanoo, että hallituksen pitäisi tehdä enemmän ongelmien ratkaisemiseksi. Täysin kahdeksan kymmenestä äänestäjästä, jotka kannattivat republikaaneja (80%), hallitus tekee liikaa, kun vain 26% demokraattisesti äänestäneistä. Muiden kuin äänestäjien keskuudessa mielipide on melkein päinvastainen: 53% halusi lisää hallitukselta ja vain 34% sanoi, että hallitus tekee liikaa.

Tämän hallintoalueen filosofisen jaon mukaisesti 55 prosentin enemmistö äänestäjistä (mukaan lukien 72 prosenttia republikaanien äänestäjistä) pitää alijäämän vähentämistä tärkeämpänä kuin menoja talouden elpymisen helpottamiseksi. Monet äänestäjät, jotka eivät osallistuneet äänestykseen (49%), suosivat valtion menojen lisäämistä.

Yleinen mielipide terveydenhuollon uudistamisen avainkysymyksestä on jakautunut, 43% hyväksyi aiemmin tänä vuonna hyväksytyn lainsäädännön ja 47% hylkäsi. Äänestäjistä noin puolet (51%) ilmaisee vastustavansa (mukaan lukien valtava 85% republikaanien äänestäjistä) verrattuna vain 41%: iin, jotka hyväksyvät lainsäädännön. Äänestämättömien keskuudessa mielipide on jakautunut (47% hyväksyntä vs. 40% hylkääminen).

Äänestäjät antoivat vain vähän selkeitä ohjeita tulevaan terveydenhuoltopolitiikkaan. Vaikka monien mielestä terveydenhoitolain kumoaminen on myönteistä (46%), yhtä moni haluaa pitää sen voimassa tai laajentaa sitä (26% kannattaa sen laajentamista, 21% kannattaa sen säilyttämistä sellaisenaan). Kumoamisen tuki on vähemmän äänestäjien keskuudessa. Vain 28% kannattaa kumoamista; 36% haluaa, että toimenpidettä laajennetaan, ja 25% haluaa pitää sen sellaisenaan.

Lähes kolme neljäsosaa äänestäjistä kannattaa Bushin hallinnon veronalennusten säilyttämistä useimmille ihmisille. Silti alle puolet (40%) haluaa verovähennysten säilyvän kaikille; 33% haluaa heidän kumoavan varakkaiden puolesta ja 22% haluaa heidän kumoavan kokonaan. Muiden kuin äänestäjien joukossa moniarvoinen näkemys on kumoaa kaikki leikkaukset (39%), kun taas 24% kannattaa
kaikki leikkaukset vain varakkaille veronmaksajille; 23% kannattaa leikkausten säilyttämistä kaikille.Kaikissa näissä tulevaa politiikkaa koskevissa kysymyksissä sekä hallituksen yleisessä laajuudessa vastaajat, jotka ovat rekisteröityneet äänestämään, mutta eivät osallistuneet vaaleihin, ovat ainakin yhtä todennäköisiä kuin ne, jotka eivät ole rekisteröityneet tarjoamaan hallitusta suosivia mielipiteitä . Esimerkiksi 55% äänestäjiin rekisteröidyistä äänestäjistä sanoo, että hallituksen pitäisi tehdä enemmän ongelmien ratkaisemiseksi, kun taas 51% äänestämättömistä.

Vapaakauppasopimukset eivät herättäneet kampanjassa yhtä paljon huomiota kuin terveydenhuoltouudistus tai alijäämä, mutta myös tässä asiassa vallitsee ero äänestäjien ja ei-äänestäjien välillä. Puolet äänestäjistä (50%) sanoo, että yleensä vapaakauppasopimukset, kuten NAFTA, ja Maailman kauppajärjestön politiikat ovat olleet pahaa Yhdysvalloille. Muista kuin äänestäjistä vain 35% on samaa mieltä - ja 44% sanoo olevansa hyvä asia maalle. Äänestäjien keskuudessa mielipide tasapaino vapaakauppasopimuksista oli negatiivinen erityisesti republikaanien äänestäjien keskuudessa; 57% sanoo, että vapaakauppasopimukset ovat olleet pahaa Yhdysvalloille, kun vain 28% sanoo olevansa hyvä asia. Mielipiteet jakautuvat enemmän demokraattisesti äänestäneiden kesken, 41%: n mielestä vapaakauppasopimukset ovat olleet huono asia ja 33%: n mielestä ne ovat olleet hyviä.

Facebook   twitter