• Tärkein
  • Uutiset
  • Maahanmuuton osalta republikaanit suosivat polkua oikeudelliseen asemaan, mutta eroavat kansalaisuudesta

Maahanmuuton osalta republikaanit suosivat polkua oikeudelliseen asemaan, mutta eroavat kansalaisuudesta

Kun parlamentin republikaanit aikovat laatia omat ehdotuksensa maan maahanmuuttojärjestelmän uudistamiseksi, kyselyt osoittavat edelleen, että suurin osa amerikkalaisista tukee tietä tietä oikeudelliselle asemalle Yhdysvalloissa asuville 11,7 miljoonalle luvattomalle maahanmuuttajalle.

Noin kaksi kolmasosaa amerikkalaisista kannattaa joko tietä luvattomille maahanmuuttajille kansalaisuuteen (54%) tai tapaa pysyä Yhdysvalloissa laillisesti ilman kansalaisuutta (12%) CBS Newsin viime viikon kyselyn mukaan. Tähän sisältyy noin kolmen neljän demokraatin (74%) ja noin puolen (52%) republikaanien tuki.

FT-maahanmuutto-01-28-2014-01Viime vuoden maahanmuuttokeskustelun aikana tehdyt kolme Pew Research -tutkimusta osoittivat myös vahvan tuen laittomasti Yhdysvalloissa asuvien maahanmuuttajien mahdollisuuden pysyä. Kesäkuussa, juuri ennen senaatin hyväksymää kattavaa lakiehdotusta, jossa polku täydelliseen kansalaisuuteen, seitsemän kymmenestä (71%) aikuisesta yhdysvaltalaisesta sanoi, että näiden maahanmuuttajien pitäisi olla tapa saada jonkinlainen oikeudellinen asema. Tätä kannatti 61 prosentin enemmistö republikaaneista, seitsemän kymmenestä riippumaton (69%) ja kahdeksan kymmenestä demokraatti (80%).

Mutta kansalaisuuskysymys on ollut erimielisempi. Toukokuussa julkaistussa Pew Research -tutkimuksessa 44% kannatti tietä kansalaisuuteen ja joka neljäs (25%) sanoi, että laittomasti maahanmuuttajien tulisi sallia hakea vain pysyvää oleskelua. Noin puolet demokraateista (52%) kannatti silloin täydellistä kansalaisuutta verrattuna 35 prosenttiin republikaaneista.

FT-maahanmuutto-01-28-2014-02Vaikka enemmistö molemmista osapuolista oli yhtä mieltä siitä, että lainsäädännön olisi sisällytettävä lisääntynyt rajaturvallisuus, republikaanit ovat selkeästi sitä mieltä, että asiakirjoittomien maahanmuuttajien olisi voitava hakea oikeudellista asemaa vasta rajojen varmistamisen jälkeen.

Suurin osa republikaaneista (56%) sanoi, että tehokas rajavalvonta olisi luotava ennen maahanmuuttajien oikeutta hakea laillista asemaa, ja 38% sanoi, ettei sen pitäisi. Demokraateilla oli melkein päinvastainen näkemys, ja vain kolmasosa (35%) sanoi, että hakemusten pitäisi odottaa tehokkaan rajavalvonnan syntymistä, ja kuusi kymmenestä (60%) sanoi, että maahanmuuttajilla, joilla ei ole asiakirjoja, olisi annettava mahdollisuus hakea rajaparannuksia tehtäessä. .FT-maahanmuutto-01-28-2014-03Oli myös puolueellisia erimielisyyksiä siitä, millaisia ​​vaikutuksia laillisen aseman myöntäminen miljoonille luvattomille maahanmuuttajille, jotka tulivat maahan laittomasti. Noin kolme neljästä republikaanista ajatteli, että se kannustaisi enemmän ihmisiä tulemaan Yhdysvaltoihin laittomasti ja että se vie valtion palveluja; noin puolet demokraateista oli samaa mieltä. Suurempi osuus republikaaneista uskoi myös, että laittomasti täällä asuvien oikeudellinen asema palkitsisi tällaisen käyttäytymisen ja ottaisi työpaikkoja Yhdysvaltain kansalaisilta. Mutta huomattava enemmistö molemmista osapuolista sanoi, että kaikkien luvattomien maahanmuuttajien karkottaminen olisi epärealistista ja että taloudelle olisi parempi, jos heistä tulisi laillisia työntekijöitä.

Poliittisesti monet republikaanit sanoivat kesäkuussa, että GOP hyötyisi, jos he tukisivat tapaa tarjota laillinen asema maahan laittomasti oleskeleville maahanmuuttajille. Noin kaksi kertaa niin moni sanoi, että oikeudellisen aseman tukeminen auttaisi puoluetta kansallisissa vaaleissa (39%) ja vahingoitti puoluetta (20%), ja noin neljä kymmenestä (38%) sanoi, että sillä ei olisi paljon eroa. Ja vaikka teepuolueen jäsenet ilmaisivat enemmän huolta joistakin oikeudellisen aseman polun näkökohdista, heidän näkemyksensä vaalivaikutuksista olivat samat kuin muiden republikaanien.

Tällä hetkellä yleisö ei aseta maahanmuuttoa vuoden 2014 tehtäväluettelonsa kärkeen. Kun viime viikolla kysyttiin presidentin ja kongressin prioriteeteista tänä vuonna, noin neljä kymmenestä amerikkalaisesta (41%) sanoi laittoman maahanmuuton torjunta oli etusijalla - paljon vähemmän kuin talouden (80%), terrorismin (73%) ja koulutuksen (69%) kaltaiset kysymykset. Ja partisaanien näkemyksissä maahanmuutosta prioriteettina ei ole merkittävää eroa.

Facebook   twitter