Julkinen asenne Irakin sotaan: 2003-2008

Viisi vuotta Irakin konfliktin alkamisen jälkeen monet julkiset arviot Irakin tilanteesta ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Mutta alkuperäisessä päätöksessä ryhtyä sotatoimiin Irakissa ei ole tapahtunut käännöksiä. Vaikka arviot Irakin tilanteesta ovat parantuneet kuluneen vuoden aikana ja yhä useammat amerikkalaiset sanovat Yhdysvaltojen pitävän joukkoja siellä, osuus, jonka mukaan alkuperäinen sota-päätös oli väärä, on kasvanut kevään 2007 jälkeen.

Pewin viimeisimmässä kansallisessa tutkimuksessa, joka toteutettiin 20.-24. Helmikuuta 1508 aikuisen keskuudessa, 54%: n enemmistö sanoi, että Yhdysvallat teki väärän päätöksen sotilaallisen voiman käytöstä Irakissa, kun taas 38% sanoi, että se oli oikea päätös. Viime maaliskuussa 49% sanoi, että päätös sotaan oli väärä, kun taas 43% sanoi, että se oli oikea. Kolmannen ja neljännen konfliktivuoden aikana yleinen mielipide tästä aiheesta oli jakautunut, kun taas sodan kahden ensimmäisen vuoden aikana selvä enemmistö kannatti päätöstä käyttää voimaa Irakissa.

Kuva

Sotatoimintaa koskevan päätöksen tuki on vähentynyt huolimatta dramaattisesti paremmasta käsityksestä Irakin ponnistelujen etenemisestä. Pewin viimeisimmässä tutkimuksessa, kuten monet amerikkalaiset sanovat, että Irakin sotilaallinen tilanne menee hyvin ja sanovat, että se ei mene hyvin (kumpikin 48%). Helmikuussa 2007 täysin kaksi kolmasosaa (67%) sanoi, että Irakin sota ei mene hyvin - suurin prosenttiosuus ilmaisi tämän näkemyksen sodan alusta lähtien. Tämänhetkinen jako tässä asiassa on verrattavissa yleisön käsityksiin suurimmaksi osaksi konfliktin toisen ja kolmannen vuoden, kun taas arvioinnit kääntyivät selvästi negatiivisiksi neljännen vuoden aikana.

Kuva

Amerikkalaiset ovat edelleen eri mieltä siitä, pitäisikö joukkoja pitää Irakissa vai tuoda heidät kotiin. Ohut joukko amerikkalaisia ​​(49%) tukee nyt joukkojen tuomista kotiin mahdollisimman pian, kun taas 47% kannattaa joukkojen ylläpitämistä Irakissa, kunnes tilanne on vakiintunut. Vuosi sitten kapea enemmistö (52%) kannatti joukkojen vetäytymistä mahdollisimman pian, kun taas 43% kannatti joukkojen pitämistä Irakissa. Julkinen tuki joukkojen vetäytymiselle saavutti huippunsa 56 prosentissa kesäkuussa 2007. Joukkojen vetämistä mahdollisimman pian vetoava prosenttiosuus on alimmillaan tammikuun 2007 puolivälin jälkeen (48%).

Kuva
Facebook   twitter